THÔNG TIN KHÓA HỌC

TRANG CHỦ

GIẢNG VIÊN

TƯ VẤN

KHOÁ HỌC

BỔ TRỢ

1 KỸ NĂNG IELTS

Nhận mentor 1-1 chuyên sâu cho 1 trong 4 kỹ năng IELTS

Tiết kiệm thời gian, chi phí ôn luyện so với lớp IELTS thông thường

TƯ VẤN KHÓA HỌC

AI NÊN

tham gia vào
khóa học này?

Bạn chuẩn bị thi IELTS nhưng còn yếu 1 kỹ năng cụ thể và cần cải thiện

Bạn đã thi IELTS nhưng chưa đạt band điểm mong muốn vì thiếu điểm 1 kỹ năngi

LỚP HỌC

LỚP HỌC

Ôn cả 4 kỹ năng

Kéo dài ít nhất 2-3 tháng

Học phí tính theo khóa 

Lớp đông, khó được thầy cô
hướng dẫn kỹ

Chỉ tập trung cải thiện kỹ năng còn yếu

Tùy chọn số buổi học

Học phí tính theo buổi

Học 1-1 hoặc nhóm nhỏ, giải đáp từng thắc mắc

 • Số lượng: 5 buổi / khóa
 • Số lượng học viên: 1-2 học viên / khóa
 • Thời gian: 2 tiếng/buổi, 2 buổi/tuần, linh động thời gian
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

TRAINER: TRỢ GIẢNG 7.5+ IELTS

TRAINER: GIÁO VIÊN KINH NGHIỆM

 • Trainer: Giáo Viên 8.0+ IELTS
 • Thời gian: 2 tiếng/buổi, 2 buổi/tuần, linh động thời gian
 • Số lượng học viên: 1-2 Học viên/lớp
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

BASIC

DELUXE

PREMIUM

1 HỌC VIÊN / LỚP

 • Trainer: Giáo Viên 8.0+ IELTS
 • Thời gian: 2 tiếng/buổi, 2 buổi/tuần, linh động thời gian
 • Số lượng học viên: 1-2 Học viên/lớp
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

2 HỌC VIÊN / LỚP

READING & LISTENING MENTOR

(LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG READING & LISTENING)

 • Thời gian: Mở lớp từ 1 buổi, 2 tiếng/buổi
 • Linh động thời gian
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

TƯ VẤN KHÓA HỌC

WRITING MENTOR

(LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG WRITING)

 • Thời gian: 2 tiếng/buổi
 • Chấm chữa từ 5 bài full test 
 • Linh động thời gian
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

TƯ VẤN KHÓA HỌC

SPEAKING MENTOR

 • Thời lượng: Từ 5 buổi/khóa, 2 tiếng/buổi
 • Xếp lịch linh động
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, mock test, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu.

(LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG SPEAKING)

TƯ VẤN KHÓA HỌC

WRITING MENTOR

(LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG WRITING)

 • Trainer: Giáo Viên B&C level
 • Thời gian: 2 tiếng/buổi, 2 buổi/tuần, linh động thời gian
 • Số lượng học viên: 1-2 Học viên/lớp
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

TƯ VẤN KHÓA HỌC

READING & LISTENING MENTOR

(LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG READING & LISTENING)

 • Trainer: Giáo Viên 8.0+ IELTS
 • Thời gian: 2 tiếng/buổi, 2 buổi/tuần, linh động thời gian
 • Số lượng học viên: 1-2 Học viên/lớp
 • Hình thức học: Dạy kèm, thảo luận nhóm, chấm - chữa sửa bài và ôn tập chuyên sâu

TƯ VẤN KHÓA HỌC

Bạn cần ôn luyện KỸ năng nào?

30.000

HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

89.7%

HỌC VIÊN HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ ĐẦU RA

500+

HỌC VIÊN HỌC VIÊN ĐẠT 7.0 IELTS

11

CƠ SỞ TRÊN TOÀN QUỐC

80+

HỌC VIÊN HỌC VIÊN ĐẠT 8.0 IELTS

Về THE IELTS WORKSHOP

Thầy Đặng Trần Tùng

ĐỒNG SÁNG LẬP Tiw - 6 lần đạt 9.0 ielts/9.0 ielts

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

TƯ VẤN KHÓA HỌC

TƯ VẤN KHÓA HỌC

KHÓA BỔ TRỢ 1 KỸ NĂNG